Sunday, November 13, 2011

От градината на Бог...


...израснал вЪв формата на сЪрце, благодарение на любовта между слЪнцето и земЯта... 


1 comment:

Show me your love ..