Wednesday, October 10, 2012

New Text Document


ПонЯкога приЯтно е просто да послушаш щракането на клавишите.. да ги музицираш по свой вкус.. не мога да спра просто.. ритЪма и мелодийката, коЯто си сЪздавам.. Всички участват.. Композирам едновременно текст и музика.. ВдЪхновението ме е залЯло като водопад.. защото осЪзнах , че имам нужда само от себе си.. че съм самодостатЪчна..

Обичам да пиша на един дЪх..

No comments:

Post a Comment

Show me your love ..