Sunday, April 22, 2012

Бог ни е дал заповеди и напЪтствиЯ за да ни посочи кЪде е равновесието..


No comments:

Post a Comment

Show me your love ..