Monday, November 21, 2011

За мене любовта просто е единственото нещо, което има смисЪл.


No comments:

Post a Comment

Show me your love ..