Monday, September 26, 2011

ПЪрво посление на Апостол Павел кЪм КоринтЯните 13:4-8


Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,  всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада..


No comments:

Post a Comment

Show me your love ..